EDUKACJA

PROJKETY BADAWCZE

Nasz program edukacyjny i wychowawczy jest realizowany przy pomocy projektów badawczych. Istotnie wykracza poza wymogi nieustannie zmienianej podstawy programowej. Nie ma podręczników. Nie ma całorocznego planu pracy narzuconego przez jedno z wydawnictw. Nasi nauczyciele wraz z zespołem metodycznym sami planują program dydaktyczny w oparciu o potrzeby rozwojowe dzieci, ich talenty i zainteresowania i na bieżąco go modyfikują.

Ważną częścią projektów badawczych są wizyty ekspertów (w tym rodziców-ekspertów) oraz wycieczki. Nie uczymy się o krowie tylko jedziemy zobaczyć krowę i dyskutujemy o tym skąd ma mleko. Pobudzamy dzieci do kreatywności, samodzielnego myślenia i działania. Dzieci poznają świat i rozwiązują problemy przez odkrywanie, doświadczanie i dyskutowanie. Nie zapamiętują. Rozumieją. Nauczyciel nie robi przemówień. Zadaje pytania. Dzieci zadają pytania. Inne dzieci na te pytania odpowiadają. Nauczyciel motywuje dzieci do dyskusji. Inspiruje dzieci do formułowania i wyrażania opinii, do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Jest dla dzieci partnerem a nie profesorem. Każdy projekt kończy się publiczną prezentacją wyników badań.

Projekty badawcze są metodologicznie połączone z klubami i zajęciami dodatkowymi. W zależności od wieku obejmują one min. eksperymenty, publiczne prezentacje, taniec i wiele innych.

ANGIELSKI

Projekty badawcze i kluby są realizowane są w jęz. polskim i angielskim. Ilość zajęć z jęz. angielskiego jest stopniowo zwiększana tj.:

  • W grupach 3-4 latków w każdej grupie na stałe jest nauczyciel jęz. angielskiego, który rozmawia tylko po angielsku, ale rozumie i reaguje na potrzeby dzieci wyrażane po polsku Nauczyciel jęz. angielskiego stopniowo zwiększa ilość zajęć z jęz. angielskiego. Dodatkowo odbywają się zajęcia z native speakerem.
  • W grupach 5-6 latków nauczyciel jęz. angielskiego jest stopniowo zastępowany native speakerem, który nie rozumie po polsku. W ostatnim roku edukacji w naszym przedszkolu native speaker jest na stałe w grupie (rozpoczynając od dzieci z rocznika 2014).

Edukacja językowa w naszym przedszkolu jest oparta o CLIL (Content and Language Integrated Learning – Zintegrowane Nauczanie Języka i Przedmiotu) czyli uczenie angielskim a nie angielskiego. CLIL różni się fundamentalnie od typowego nauczania języka obcego. W przeciwieństwie do tradycyjnych lekcji języka metoda CLIL zakłada nauczanie treści przedmiotowych poprzez język obcy. Język obcy jest dla naszych uczniów narzędziem do poznawania świata, a nie celem do nauki.

TALENTY

Pracujemy w oparciu o założenie, że każde dziecko posiada jeden lub wiele talentów zazwyczaj nieodkrytych. Nasze rozumienie talentu wykracza poza tradycyjne myślenie ograniczone do kwestii naukowo-językowych. Zgodnie z teorią inteligencji wielorakich uważamy, że jest wiele talentów – inteligencji. Nasz program edukacyjny jest zbudowany tak, aby w każdym dziecku zidentyfikować talent(y).Czynimy to poprzez diagnozę 3-4 latka. Następnie chcemy rozwijać talenty poprzez zajęcia edukacyjne i kluby oraz wsparcie psychologiczno-emocjonalne. Uważamy, że same zdolności nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu i powinny być oparte na solidnych fundamentach wytrwałości i samodzielności.

Wyniki diagnozy talentów dziecka jak również strategia rozwoju ucznia (tj. wzmacnianie słabszych stron mocnymi czy koncentracja tylko na mocnych) są wspólnie ustalane z rodzicami.

Teoria inteligencji wielorakich zakłada, że każdy z nas posiada wszystkie typy inteligencji. Są one nierówno rozwinięte. Najważniejsze jest poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz systematyczna praca w celu ich rozwijania. Można to zrobić za pomocą naszych silnych typów inteligencji. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku dorosłych i dzieci. Dzięki odkrywaniu swoich mocnych stron, nasze pociechy zyskują poczucie własnej wartości i samoakceptacji. Odkryją swój własny sposób zdobywania wiedzy i umiejętności. Poznanie słabszych stron jest równie istotne, gdyż dzięki temu wiemy jak je wzmacniać i rozwijać.